จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

     2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยนางศิริมาศ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่มและกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ซึ่งกำหนดให้เป็นวันที่ 2 เมษายน เป็นประจำทุกปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

news 0330

983 total views, 1 views today