ม.นเรศวร มุ่งสู่องค์กรชั้นนำด้านพลังงานทดแทน พร้อมผลิตไฟฟ้าใช้เอง

 

 

    เรื่องพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของโลก และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้น พลังงานทดแทนถือได้ว่าเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้แทนที่พลังงานในรูปแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ที่กำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้ และมีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากนำมาซึ่งภาวะปัญหาโลกร้อน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่หน้าที่ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รวมถึงทำการวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน อย่างเต็มรูปแบบ ยังเป็นหน่วยงานที่ตระหนักในเรื่องของพลังงาน ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ สามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ ประมาณ 500-600 กิโลวัตต์ ซึ่งใช้ภายในวิทยาลัยฯ 50 กิโลวัตต์ ส่วนที่เหลือจะปล่อยไหลออกจากวิทยาลัยฯ ไปใช้ยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่หอพักนักศึกษา กำลังการผลิต 1,000 กิโลวัตต์ ถ้ารวมกับของเดิมที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนผลิตเอง ก็จะได้ 1,500 กิโลวัตต์ ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นประหยัดงบประมาณในเรื่องของค่าไฟฟ้ากว่า 7 แสนบาทต่อเดือน ในด้านการลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์ ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงต่ำมาก ถ้ามองในระยะยาว ตอนนี้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solar Rooftop เมื่อเทียบกับไฟฟ้าที่เราซื้อจากการไฟฟ้าถือว่าถูกกว่า นอกจากนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำ อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน หน่วยพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น รวมถึงยังมีความร่วมมือกับต่างชาติ ได้แก่ ญี่ปุ่น และเยอรมัน

     วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีให้คำปรึกษากับทุกหน่วยงานหรือจะเป็นประชาชน ในเรื่องของพลังงาน และหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 5596 3180 หรือ www.sert.nu.ac.th

820,740 total views, 5 views today