มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hurbert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562

       ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hurbert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน

        โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 30-50 ปี จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนน และมีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 คะแนน สำหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต หรือ 6.0 สำหรับการสอบIELTS และมีคุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.

Download เอกสารแนบ

802 total views, 1 views today