นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร คว้าแชมป์ “สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ”

 

 

      เมื่อเร็วนี้ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ ในหัวข้อเรื่อง “ผู้นำในอุดมคติของฉัน (私の理想のリーダー)”  เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ผลปรากฏว่า นางสาวกาญจน์นิชา เอื้อจิรกาล นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติบัตร และได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี

 

News : 0309

270,446 total views, 2 views today