พบทีมบริหารคณะมนุษยศาสตร์

 

    วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยรองอธิการบดี พบคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งด้านนโยบาย วิธีการบริหารงาน และการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยให้แนวคิดในการใช้จุดเด่นของคณะเป็นสื่อกลางที่จะบูรณาการการผลิตคนเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศร่วมกัน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

708 total views, 1 views today