ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมสมทบทุนบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในวันที่ 31 สิงหาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

      จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ที่ ชื่อบัญชี “เงินบริจาค – โครงการบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร” เลขที่บัญชี 857 – 0 – 58025 – 8 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดส่งใบโอนเงินมาที่อีเมลล์ jirungkanc@nu.ac.th หรือเบอร์โทรสาร 0 5596 8005 พร้อมชื่อและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกรณีประสงค์จะขอใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0 5596 8000

………………………………………………………………………….

 

2,432 total views, 1 views today