ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี 2562 – 2563 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

        ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี 2562 – 2563 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement โดยขอให้ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 2กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ

 

621 total views, 1 views today