ม.นเรศวรขึ้นแท่น คว้าแชมป์สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12 ผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “เรื่องเด่นประเด็นสังคม”

 

     นิสิตคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประกวดโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12 ซึ่งจัดโดยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการเรื่องจริงผ่านจอ เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ทุกสาขาและชั้นปี ได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่การเป็นผู้นำเสนอสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และเป็นบันไดไปสู่วิชาชีพการทำงานที่ดีในอนาคต โดยเน้นกระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ทุกสนามการแข่งขัน ซึ่งในรอบสุดท้ายได้คัดเหลือเพียง 8 ทีม จาก 16 ทีมทั่วประเทศ เพื่อประชันฝีมือผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าวภายใต้สถานการณ์จริงอย่างมืออาชีพ ในโจทย์ “เรื่องเด่นประเด็นสังคม”

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลรางวัล ปรากฏว่า ทีมสเมิฟ จากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเขียนบทยอดเยี่ยม จากผลงานเรื่อง “โลก ซึม เศร้า” ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย 1.นายรัตนพล พงษ์ลออ 2.นายเกียรติศักดิ์ แก้วคูณ 3.นายเกียรติศักดิ์ ศิริิสานนท์ คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมนี้ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในรายการเรื่องจริงผ่านจอต่อไป

 

 

News : 0283

1,663 total views, 4 views today