มน. แถลงข่าว การเปิดตลาดสีเขียว

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และดร.เจษฎา วิชาพร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชาสัมพันธ์ การเปิดตลาดสีเขียว Green and Clean Market .ในการแถลงข่าวสื่อมวลชน ของหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก

—————————————-

News: 0261

660 total views, 1 views today