นิสิต มน. ปลื้ม คว้ารางวัลแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก

     เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นิสิตปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 – Deep Tech Innovation ซึ่งจัดโดย บริษัทเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ซึ่งเป็นการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคภาษาอังกฤษระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทุกสาขาวิชา โดยมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกถึง 112 ทีม จาก 52 สถาบันการศึกษา ใน 16 ประเทศ จาก 4 ทวีปทั่วโลก เพื่อชิงรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลปรากฏ ว่า นิสิตระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัล ดังนี้

     ทีม B Detec เข้ารอบ Semi-finalists รับเงินรางวัล 500 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้แผนธุรกิจผลงาน “เครื่องตรวจหาการตีบของหลอดเลือด” โดยมีสมาชิกในทีม ประกอบด้วย  Mr.Yash Munnalal Gupta  Mr.Vittaya Boon Ms.Yayun Yan นางสาวพิมพ์พร วิภามณีโรจน์ และนางสาวกมลชนก สุขใจ

     ทีม Fibrovera Wound Dressing เข้ารอบ Semi-finalists รับเงินรางวัล 500 ดอลลาร์สหรัฐ และเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย Final Round รับเงินรางวัล 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รางวัล Houston Technology Center Asia Innovation Award Winner รับเงินรางวัล 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ  

     ภายใต้แผนธุรกิจผลงาน “ผลิตภัณฑ์สมานแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน” โดยมีสมาชิกในทีม ประกอบด้วย Ms.Sihui Yang Mr.Dehua Ai นายปรียวัสส์ พิมพ์นวล นางสาวสุชาดา ชุมแสง และนางสาวศรุตยา ทองแร่   โดยทั้งสองทีมมีอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประกอบด้วย ผศ. ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์, ผศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี, ผศ.จิตตินุช วัฒนะ, ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

—————————————-

News : 0250

758 total views, 3 views today