วิทย์แพทย์ มน. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 : 2nd Medical Science Naresuan University Minimarathon

     18 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “วิทย์แพทย์ มน. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 : 2nd Medical Science Naresuan University Minimarathon ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้มีกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งนำเงินรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีทุนการศึกษาที่เพียงพอในการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและมีกำลังใจในการเรียนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

—————————————-

854 total views, 1 views today