เทศกาล “ฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย”

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์ โดยภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมเทศกาล “ฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการเรียนรู้ควบคู่ด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ในการนำภาษาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการชมภาพยนตร์ เรื่อง TAMARA พร้อมนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบคำถามหลังชมภาพยนตร์ ชิงของรางวัลมากมาย และคัดเลือกผู้มีผลคะแนนดี ร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป เพื่อชิงรางวัลทริปทัศนศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ฟรี  ทั้งนี้มีนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โดยมี Mr.Sebastien Forestier อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และนางสาวศโรชิน อาจหาญ นักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาโท จากม. Bourgogne เมือง Dijon ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณ ห้อง Slope HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

News : 249

1,029 total views, 4 views today