มน. หารือรองผู้ว่าฯ เตรียมนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย พัฒนาพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลากลาง จังหวัดอุทัยธานี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมหารือกับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในการร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะนำเทคโนโลยีและผลการวิจัยต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร การศึกษาหาพืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี พร้อมการหาตลาดต่างประเทศรองรับ ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ของประชาชนในพื้นที่

—————————————-

News : 246

589 total views, 2 views today