เปิดตัวสหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดตัว “สหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวว่า สหกรณ์ดังกล่าวมีหลักการดำเนินงาน 3 ข้อได้แก่ สร้างสรรค์ (Creativity) คือ แหล่งรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของสมาชิก รวมถึงสินค้าคุณภาพและบริการที่จำเป็น  การแบ่งปัน (Sharing) คือ จัดหาสินค้าดี ราคาถูก ให้แก่สมาชิกได้ตามความต้องการและทุกสินปีมีการแบ่งจัดสรรเงินปันผลกับคืนสู่สมาชิก และความมั่นคง (Sustainability) คือ กระจายผลผลิตของสมาชิกออกสู่ตลาดภายนอก เพื่อแสดงศักยภาพ สร้างโอกาส และสร้างการยอมรับของสังคม ณ อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร
     ทั้งนี้ท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสอบถามข้อมูลได้ที่ กองบริการวิชาการและการจัดการทรัพย์สิน โทรศัพท์: 0-5596-8616

—————————————-

 

News : 240

1,213 total views, 3 views today