ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า

     วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ที่ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพิษณุโลก ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.วังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

     สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

news: 236

618 total views, 2 views today