ม.นเรศวร หารือผู้ว่าฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวพิษณุโลก

     วันที่ 31 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ และแสดงความยินดีกับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมนี้ได้หารือถึงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในด้านต่างๆ อาทิ โครงการศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และโครงการอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

—————————————-

News 0195

624 total views, 2 views today