เปิดมุมมองการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ Mr. Shiro  Terashima เลขานุการเอกสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ภายในงานจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “The Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship และ “Further Studying in Japan” โดยวิทยากรจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมนี้ได้จัดบูธแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและข้อมูลมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น อาทิ Kyoto University/ Tokyo Institute of Technology/ Tokai University/ Fukai University of Technology/ Nagoya University etc. และการบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น “Life and Experiences Study in Japan”ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ณ ห้อง QS2301 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

News : 186

787 total views, 1 views today