เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมงาน “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร” กันอย่างคับคั่ง ภายในงานจัดให้มีการเสวนา ในหัวข้อ“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมรับฟังนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีซุ้มอาหารบริการฟรีกว่า 15 ซุ้ม  พร้อมชมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง NU BAND ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

News : 190

1,296 total views, 1 views today