เติมฝัน สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักออกแบบลายผ้าทอ (เก็บตก Workshop อาภรณ์ 4)

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน “อาภรณ์ 4” มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย โดยใช้ผ้าทอลับแล และลายผ้าทอที่ออกแบบจากอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งการร่วมพูดคุยกับผู้ออกแบบถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน

     สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดในงาน คือเวิร์คช็อป (Workshop) “การออกแบบลายผ้าทอและการออกแบบเครื่องประดับ” โดยตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี, โรงเรียนจ่านกร้อง, โรงเรียนวังทองพิทยาคม, โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์, โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

นางสาวกาญจนา สืบสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา จ.อุตรดิตถ์

     “ ความสนใจที่มาเวิร์คช็อปในงานอาภรณ์ 4  คือที่โรงเรียนทำสมรรถนะอาชีพ แล้วตัวหนูอยู่สมรรถนะเย็บผ้า  ครูก็เลยชวนมาหาความรู้ มาหาประสบการณ์เพิ่มเติม  เลยตัดสินใจไม่ยากที่จะมา พอมาแล้วก็ได้รับความรู้ในเรื่องการนำผ้าที่เหลือใช้ มาทำเป็นอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับเราได้

     สำหรับเรื่องของภูมิปัญญาผ้าไทย  จ.อุตรดิตถ์เองก็เป็นแหล่งทอผ้า  หนูรู้สึกว่ามันน่าสนใจดี ถ้าอนาคตเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม อยากให้เพื่อนๆสนใจทางด้านนี้ เพราะเป็นมรดกไทย ก็อยากจะให้อนุรักษ์ไว้ ไม่อยากให้สูญหาย ”

นางสาว กมลเก้า จันทวงศ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก

     “กิจกรรมลักษณะนี้ หนูว่ามันทำให้เราได้รู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ทำให้เราฝึกสมาธิในการที่จะคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ขึ้นจากวัฒนธรรมของเรา  ซึ่งทางที่โรงเรียนมีชมรมเกี่ยวกับด้านนี้ค่ะ คือชมรมทางนาฏศิลป์ แล้วก็มีเรื่องของการดูผ้า การรำ   กิจกรรมนี้ ทำให้รู้ว่าผ้าไทยของเรา ไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในโลก ทำให้เรารู้ว่าวัฒนธรรมดีๆของเราแบบนี้วัยรุ่น คนรุ่นใหม่ควรจะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไป  ก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจในเรื่องผ้าไทยของเรา อย่างเมืองพิษณุโลกเราก็มีอะไรดีๆอยู่มากมาย อยากให้เพื่อนๆทุกคนนำไปเผยแพร่แล้วก็เรียนรู้กันต่อไปค่ะ”

นางสาว สุนิสา เหมือนสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย

     “ที่มาร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปในงานอาภรณ์4  เพราะส่วนตัวเป็นคนสนใจด้านการออกแบบอยู่แล้ว เลยตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรม  ถามว่ามาแล้วได้อะไร  ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาภรณ์ต่างๆ  ได้ฝึกทำเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับที่เราออกแบบขึ้นเอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง  พอเห็นผลงานแล้วก็รู้สึกภูมิใจ  สนใจที่อยากจะเรียนทางด้านนี้

     สำหรับเรื่องผ้าไทยหรือเครื่องประดับเก่าๆในปัจจุบันวัยรุ่นจะไม่ค่อยสนใจแล้ว แต่ถ้าเรามีการเอามาประยุกต์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น หนูคิดว่ามันน่าจะนำมาผสมผสานกับแฟชั่นในยุคนี้ได้”

—————————————-

1,158 total views, 3 views today