บรรยายพิเศษ “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอเมริกัน”

     วันที่ 26 มกราคม 2561  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอเมริกัน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

News : 187

633 total views, 3 views today