ม.นเรศวร ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้นานาชาติของภูมิภาคเขตพื้นที่ภาคเหนือ

     วันที่ 19 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพ การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้นานาชาติของภูมิภาคของพื้นที่ภาคเหนือ” เพื่อเตรียมจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภาคเหนือโครงการยกระดับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเรียนรู้นานาชาติในพื้นที่ภาคเหนือ ณ  ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ด้าน ดร. นภิสา ไวฑูรเกียรติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ร่วมชี้แจงและกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งระดมสมองเครือข่ายสถาบันการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคเหนือ ตามระดับการศึกษา เพื่อให้ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน และตอบรับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมโครงการโดยรับผิดชอบสถาบันการศึกษาภาคเหนือตอนบน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจัดสอนหลักสูตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงทางจัดกิจกรรม workshop แบ่งกลุ่มเพื่อพัฒนาผู้นำและการบริหารจัดการในการทำงานสมัยใหม่ สอนเทคนิคการทำงานระบบเป็นมาตรฐานสากลและการทำงานในบริษัทข้ามชาติได้ พร้อมทั้งยังสอนเทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อรองรับความเป็นสากลมาก

————————————————–

News : 0177

742 total views, 4 views today