ม.นเรศวร ร่วมพิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้แทนบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เข้าร่วมพิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพระสงฆ์ 5 รูป ประกอบพิธีสวดถอน พระเมรุมาศจำลอง และทุบนำฤกษ์ เพื่อรื้อถอน พระเมรุมาศจำลอง ก่อนอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น) ลงจากยอดพระเมรุมาศจำลองไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

————————————————–

328 total views, 1 views today