นิสิตไทย – ไต้หวัน แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพยาบาลศาสตร์

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับนิสิตคณะพยาบาล จำนวน 4 คน จากมหาวิทยาลัย Tzu chi University ประเทศไต้หวัน ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนในด้านการพยาบาล และวัฒนธรรม กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่  14-27 มกราคม 2561 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัย Tzu chi

——————————————–

News : 165

 

 

 

1,064 total views, 1 views today