สุดยอดนักอ่าน ประจำปี 2560 สำนักหอสมุด ม.นเรศวร


ประเภท นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
นายชินภัทร หนูสงค์ “การอ่านเท่านั้นที่จะเป็นประตูสู่ความสำเร็จ”

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการจัดกิจกรรมสุดยอดนักอ่านเป็นประจำทุกปี  และในปี 2560 สุดยอดนักอ่าน 4 ท่าน จาก 4 ประเภท ที่มีสถิติการยืมหนังสือสูงสุด ได้แก่

1.ผศ.ดร.ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

2.นายเอกภาคย์ วรรณกูล ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี

3.นางสาวสุจิราภรณ์ ม่วงเงิน ประเภท นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

4.นายชินภัทร หนูสงค์ ประเภท นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

ติดตามสัมภาษณ์พิเศษ สุดยอดนักอ่านประจำปี 2560 นายชินภัทร หนูสงค์ ประเภท นิสิตระดับปริญญาตรี จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ที่ผ่านมา รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

     ที่ผ่านมาผมได้ฝึกฝนประสบการณ์ในด้านที่ตนเองถนัด คือการเขียนเรียงความ และกวีนิพนธ์ ทำให้ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประกวดแข่งขันต่าง ๆ จนได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประชันกลอนสด ระดับอุดมศึกษา ถ้วยรางวัลองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำให้บ้านเมืองใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น” จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดเรียงความปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน หัวข้อ “รวมพลังจงรักภักดีสามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย” จัดโดย กองทัพบก นอกจากนี้ยังได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยให้เป็นนิสิตยอดเยี่ยมที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 อีกด้วย ปัจจุบัน รักในงานอดิเรก คือการสร้างสรรค์ผลงานกวีนิพนธ์ และเขียนบทความ ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างต่อเนื่อง และผลงานการแต่งเพลง “ขวัญใจมอนอ”

เข้าห้องสมุดบ่อยแค่ไหน จุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารักการอ่าน มีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจ

     ผมคิดว่าห้องสมุดเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนกายและใจแล้ว ยังเป็นสถานที่เพิ่มพูนสติปัญญาความรู้อีกด้วย เมื่อมีเวลาว่างผมมักเข้าห้องสมุดเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองเสมอ

     จุดเริ่มต้นของการรักการอ่านคือ ผมอยู่ในครอบครัวที่ชอบอ่านหนังสือ คุณแม่และคุณน้าเป็นนักอ่านและสะสมนวนิยาย เมื่อเป็นเด็กได้เห็นคุณแม่และคุณน้าอ่านหนังสือบ่อย ๆ จึงอยากที่จะอ่านบ้างตามแบบอย่างพวกท่าน โดยเริ่มต้นจากการ์ตูนภาพจนมาสู่นวนิยาย นวนิยายชุดแรกที่ได้อ่านคือเรื่อง “แฮรี่ พอตเตอร์” ของ เจ. เค. โรว์ลิ่ง

     แรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือ ผมเคยอ่านปรัชญาจีน มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “หากอ่านหนังสือได้หนึ่งหมื่นเล่ม เวลาจะคิดเขียนสิ่งใดก็จักไม่ติดขัดเลยแม้แต่น้อย” ซึ่งผมเห็นว่าเป็นคำกล่าวที่เป็นจริง จึงยึดถือมาโดยตลอด

การอ่านหนังสือของเรา ชอบอ่านแนวไหน ทำไมถึงชอบ

     ผมชอบอ่านหนังสือหลากหลายแนว ไม่ค่อยเลือกมาก ดูเพียงชื่อเรื่องน่าสนใจ และเป็นนักเขียนหรือกวีที่ชื่นชอบก็จะติดตามผลงานตลอด โดยเฉพาะหนังสือแนววรรณกรรม เช่น นวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล และบทกวีของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เหตุผลที่ชอบอ่านวรรณกรรมเพราะการอ่านวรรณกรรมเท่ากับการอ่านใจกวี ซึ่งกวีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก จึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และอารมณ์ออกมาได้อย่างเป็นเรื่องราวให้เราได้ติดตาม อ่านวรรณกรรมมากทำให้มองโลกได้กว้างขึ้น มองโลกได้หลายมุม และเข้าใจโลก ดังนั้น เมื่ออ่านวรรณกรรมจึงเท่ากับอ่านใจกวี เมื่ออ่านใจกวีจึงเท่ากับอ่านโลก

มีเคล็ดลับในการอ่านหนังสืออย่างไร ให้สนุกไม่รู้เบื่อ

     ความชอบในลีลาแห่งอักษรในหนังสือทำให้ผมอ่านได้อย่างไม่รู้สึกเบื่อ เรื่องราวที่หลากหลายและการสร้างความสะเทือนอารมณ์ ของวรรณกรรมทำให้ผมอยากรู้เรื่องราวใหม่ในหนังสือเสมอ

     “การอ่านเท่านั้นที่จะเป็นประตูสู่ความสำเร็จ อ่านมากรู้มากอ่านน้อยก็รู้น้อย อ่านบ่อย ๆ เพื่อสั่งสมปัญญา อยากให้น้อง ๆ ทุกคนรักการอ่าน พี่เชื่อว่าทุกคนมีเวลา ลองแบ่งเวลาสักนิดแล้วชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมครับ”

————————————————–

1,498 total views, 2 views today