มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพสัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 “OLYMPUS V GRAYS”

     

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี  เป็นประธานเปิดการสัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12ภายใต้ชื่องาน OLYMPUS V GRAYS  ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในจังหวัดพิษณุโลก และภายในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันของนิสิต และผู้นำนิสิต เพื่อการพัฒนาทักษะ ทั้งด้านองค์ความรู้ ความรัก ความสามัคคี และการบริหารงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการในเครือสภาห้าเทา และสร้างความร่วมมืออันดีในการทำงานต่อไป

————————————————–

844 total views, 2 views today