เปิดตลาด“กิจกรรมลานถนนคนเดิน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการแก่นิสิต

     ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัด“กิจกรรมลานถนนคนเดิน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ทุกวันพุธที่ 10, 17, 24 และ 31 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าหอในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลาน Play ground) มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีร้านค้าที่เป็นนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48 ร้านค้า

     นางสาววรรณกานต์ เทพสุคนธ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ภายใต้สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมลานถนนคนเดินฯ ว่า การจัดนิทรรศการ “กิจกรรมลานถนนคนเดิน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการที่เริ่มต้นจากการเป็นนิสิต ด้วยการให้นิสิตมีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจและตระหนักถึงกลยุทธ์หลักในการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบให้แก่นิสิตยุค 4.0 เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดทุกวันพุธ ตลอดเดือนมกราคม 2561 เท่านั้น ซึ่งมีร้านค้าที่เป็นนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48  ร้านค้า

     รศ.ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลานถนนคนเดินฯในครั้งนี้ เป็นการขายของเล็กๆน้อยๆ และถือเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งจะทำให้รู้ว่าการขายของจะต้องมีการวางแผนและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้มีลูกค้าสนใจและซื้อสินค้าของเรากลับไป นอกจากนี้ เคล็ดลับของทำธุรกิจที่ให้ประสบผลสำเร็จมี 3 ข้อที่อยากให้ทุกคนนำไปใช้ในการทำธุรกิจ คือ 1.ซื่อสัตย์ 2. ยิ้มแย้มแจ่มใส และ3.จิตใจบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ

     ทั้งนี้ สามารถพบกับ “กิจกรรมลานถนนคนเดิน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ณ บริเวณหน้าหอในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ลาน Play ground) มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ทุกวันพุธที่ 17  , 24 , 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น.

————————————————–

 

1,224 total views, 2 views today