หมอฟัน เผย เด็กฟันผุเสี่ยงเติบโตไม่เต็มที่ พร้อมตรวจฟันในวันเด็กแห่งชาติ 13 มค 61 ที่กองบิน 46

      งานวันเด็กเป็นอีกวันหนึ่งที่เด็กๆ  รอคอย  ซึ่งครอบครัวต่างๆ  ก็ถือโอกาสพาบุตรหลานไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ  หรืออาจจะมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้  สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มุ่งให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องและเหมาะสม

      ผศ.ทญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า  โรงพยาบาลทันตกรรม  มีความพร้อมในการที่จะให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ  โดยในกลุ่มของเด็กยิ่งต้องให้ความสำคัญ  เนื่องจากพบว่าเด็กมีปัญหาฟันผุค่อนข้างสูงและอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของเด็กตามมาได้  และขอชวนเด็กๆ มาตรวจสุขภาพฟันในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก

      “ในทุกๆ  ปีโรงพยาบาลทันตกรรม  จะออกให้บริการตรวจสุขภาพฟันในงานวันเด็กที่กองบิน 46 เป็นการให้บริการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับเด็กและเปิดให้บริการกับผู้ที่มีความสนใจด้วยเช่นกัน  ซึ่งก็มีผู้ที่สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก  รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้กับผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของเด็ก  เนื่องจากในกลุ่มของเด็กเล็กๆ ยังดูแลฟันได้ไม่ทั่วถึง  ดังนั้น หากได้มีโอกาสดูแลสุขภาพในช่องปากของเด็กๆ  ได้ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเป็นการสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพในช่องปากของผู้ปกครองในการที่จะนำไปดูแลเด็กอีกทางหนึ่งด้วย  รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำฟันของเด็กด้วย

      สำหรับปัญหาที่พบบ่อยในเด็กจะเป็นเรื่องของปัญหาฟันผุ  โดยเฉพาะเด็กเล็กในบางกลุ่มที่อาจจะติดขนม  ไม่ได้แปรงฟันหลังจากการดื่มนม  ทำให้พบปัญหาฟันผุค่อนข้างสูง  ซึ่งเมื่อฟันผุแล้วก็มีการลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว  ซึ่งบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ทันสังเกตรู้อีกทีก็พบว่าฟันผุเป็นจำนวนมากแล้ว

      ฟันน้ำนมเมื่อผุไปแล้ว  จะทำให้เด็กรับประทานอาหารได้ไม่เต็มที่  ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กได้  และในท้ายที่สุดก็อาจจะส่งผลต่อหน่อฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ฟันชุดถัดไปได้  ดังนั้น  การดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่เล็กของผู้ปกครองให้กับเด็กๆ  มีความสำคัญ

      หากผู้ปกครองถ้าอยากจะเห็นลูกน้อยยิ้มสวย  และมีสุขภาพแข็งแรง  แนะนำให้พาลูกน้อยมาดูแลตรวจสุขภาพฟันตั้งแต่เล็ก  หรือพามาพบหมอฟันได้ที่โรงพยาบาลทันตกรรม  หรือคลินิกทั่วไป  ซึ่งการดูแลสุขภาพฟันตั้งแต่เล็กไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด  แต่กลับเป็นการช่วยให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต” ผศ.ทญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย-นเรศวร กล่าว

————————————————–

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก :
Facebook โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ :
ผศ.ทญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

949 total views, 3 views today