ม.นเรศวร แถลงข่าวตอกย้ำความพร้อม “อาภรณ์ 4”

      วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ในประเด็น “อาภรณ์ 4 มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

ภายในงานอาภรณ์ 4 จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
• การแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่ใช้ผ้าทอลับแลในการออกแบบและตัดเย็บ
• การแสดงแบบเครื่องประดับจากร้านบ้านทองสมสมัย
• ร่วมพูดคุยแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการได้ร่วมเป็นทีมงานในการออกแบบผ้าทอลับแลและเครื่องประดับทอง โดย คุณจงจรูณ มะโนคำ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล คุณอโนมา มากลิ่น ทายาทร้านบ้านทองสมัย และคุณวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ออกแบบผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก
• การแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย โดยใช้ผ้าทอลับแล และลายผ้าทอที่ออกแบบจากอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ทั้งนี้กำหนดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, คุณพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, คุณเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมการแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่ใช้ผ้าทอท้องถิ่นในการตัดเย็บ และการแสดงแบบเครื่องประดับทองสุโขทัย ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล นำแสดงแบบโดย คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดงชื่อดัง และ คุณพลอย วรางคนาง วุฑฒยากร Miss Tourism Queen of the Year International 2014/2015

 

1,740 total views, 1 views today