เปิดใจ บุคลากรผู้คว้ารางวัล ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษากยศ. ระดับอาชีวศึกษา

คุณพัชรี สอนเวียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร /ศิษย์เก่าผู้กู้ยืมกองทุนฯ

      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติความประพฤติดีมีความเสียสละ ทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนหรือสาธารณชน รวมถึงมีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุน จำนวน 12 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อประเทศชาติและทำความดีตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องและสังคม

      คุณพัชรี สอนเวียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร  อีกหนึ่งศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจในครั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลังได้กล่าวว่า ชิวิตก่อนหน้าที่จะได้รับทุนการศึกษา กยศ. เป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งที่ค่อนข้างลำบากมาก เพราะเป็นเด็กชนบทคนหนึ่งที่มีความไฝ่ฝันที่อยากจะเรียนสูงๆ ให้จบปริญญาตรี จึงได้ขอคุณพ่อคุณแม่มาเรียนในตัวเมืองพิษณุโลก ทั้งที่รู้ว่าฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบาก แต่ด้วยความฝันที่ตั้งใจไว้ จึงเดินหน้าตามหาความฝันอย่างไม่ย่อท้อ

      “ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพเกษตรกรรม มีหนี้สินจากการกู้ ธกส. ค่อนข้างเยอะ รายได้ไม่แน่นอนในแต่ละปี ถ้าปีไหนได้ข้าวน้อย เจอภัยธรรมชาติ  ก็ทำให้รายได้ลดลง แทบจะไม่พอใช้หนี้ แต่ดิฉันก็ช่วยทางบ้านประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าหอ ค่าอาหาร จะอยู่หอที่ราคาถูก ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมก็จะกลับบ้านไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ลากข้าว สีข้าว”

จุดเปลี่ยนของชีวิต เมื่อได้รับทุน กยศ. คือการเปลี่ยนชีวิตและได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีสมความตั้งใจ

      “จุดเปลี่ยนของชีวิตที่เห็นได้ชัดเลยคือ ตอนที่ดิฉันกำลังจะศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ได้ขอคุณแม่เรียนต่อ แต่คุณแม่ก็ไม่อยากให้เรียนเพราะกลัวว่าจะส่งไม่ไหว แต่แล้วในความโชคดีของดิฉันก็คือ อาจารย์บอกว่ามีกองทุน กยศ. มาให้นิสิตที่เดือดร้อนกู้ยืมเงิน ดิฉันก็ลองคุยกับคุณแม่ดู ซึ่งเงื่อนไขของการกู้ยืมและการชำระหนี้เป็นการกู้ยืมที่ดีมาก ดอกเบี้ยถูก ระยะการใช้คืนก็ตั้ง 15 ปี คุณแม่ก็เลยยอมให้ได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส.

      สิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อได้รับทุน สิ่งแรกคือ เมื่อได้กู้ยืมเงิน กองทุนฯ กยศ. แล้ว ทำให้ได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากทางบ้านได้ค่อนข้างเยอะมาก ทำให้รู้สึกไม่เครียดกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่ทางบ้านต้องหาส่งมาให้ และทำให้ได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี ตามที่ดิฉันได้ตั้งใจเอาไว้”

ชีวิตต่อเนื่อง หลังเรียนจบ ได้เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันรู้สึกภูมิใจที่ได้รับผิดชอบงานด้าน กยศ. และ กรอ.

      “เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ก็ได้เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในตำแหน่งเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นเวลา 4 ปี และปัจจุบันมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นเวลา 11 ปี ซึ่งเป็นงานที่ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้มารับผิดชอบงานด้านกองทุนฯนี้ เพราะว่าเป็นงานที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนด้านการเงินแต่อยากศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เหมือนกับชีวิตของเราที่เคยผ่านช่วงนี้มาแล้ว และชีวิตครอบครัวทุกวันนี้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีบ้าน มีรถ และมีความเป็นอยู่ที่มีความสุข

คุณค่าของเงินกู้ยืม และจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุน สิ่งที่อยากบอกกับรุ่นน้องที่กู้ยืมเงิน กยศ.

      “สิ่งที่อยากจะบอกคือ ถ้าไม่มี กยศ. ในวันนั้น  ก็คงไม่มีดิฉันในวันนี้ เป็นสิ่งที่ดิฉันรำลึกไว้เสมอ เพราะทุกวันนี้ที่มีชีวิตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดี มาจากเงิน กยศ. ที่มาช่วยแบ่งเบาภาระการเงินที่ใช้ศึกษาระหว่างเรียน และสิ่งที่อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างคือ ทุกวันนี้ กยศ. มีลูกหนี้ที่ยังไม่ยอมชำระหนี้คืนกองทุนฯค่อนข้างมาก ทำให้น้องๆ รุ่นหลังๆ มีความเดือดร้อนในงบประมาณจัดสรรที่จะให้น้องๆ กู้เรียน อยากจะฝากถึงรุ่นพี่ที่กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. และถึงเวลาชำระหนี้คืนแล้ว ขอให้นำเงินมาชำระคืนให้แก่ กยศ. น้องๆ รุ่นหลังๆ จะได้มีโอกาสที่ดี มีอนาคตที่ดีเหมือนรุ่นพี่ค่ะ ”

————————————————–

News : 144

1,356 total views, 2 views today