อาจารย์คณะสถาปัตย์ฯ คว้าสุดยอดรางวัล นิทรรศการศิลปะ ระดับโลก

      รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ใน 4 คนไทยที่ได้รับรางวัล Excellence Award จาก Shanghai International Contemporary Art Exchange Exhibition and Workshop 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2017 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นนิทรรศการที่คัดเลือกผลงานศิลปะจากศิลปินทั่วโลกมาจัดแสดงผลงานและการ Workshop วาดภาพประกวดเพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Excellence Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในงาน โดยมีด้วยกัน 20 รางวัล จากผู้เข้าร่วม 80 คน 30 ประเทศทั่วโลก

      รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์  กล่าวว่า ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดแสดงในนิทรรศการ ได้แก่ผลงาน PHIRASANT Memories of rainy season เป็นสี Acrylic วาดบนวัสดุ Canvas เป็นการบันทึกช่วงเวลาฤดูฝน ตลอด 1 เดือน โดยวาดทุกวัน และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ Excellence Award ได้แก่ ผลงาน Memories of Shanghai เป็นภาพที่วาดในวันงาน เป็นภาพแบบ Contemporary Art เขียนแบบเอเชีย จะแบ่งเป็นช่องๆ ใช้สีสันในแบบเอเชีย และใช้ตัวหนังสือของจีน โดยคัดมาจากบทกวี มาเป็นองค์ประกอบของภาพวาด โดยผลงานดังกล่าวจะถูกจัดแสดงที่นครเซี่ยงไฮ้ 1ปี และกรุงปักกิ่ง 1 ปี หลังจากนั้นจะถูกจัดแสดงที่ Shanghai Contemporary art Museum เพื่อเป็นสมบัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

      ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ เคยได้รับรางวัล Excellence Award จากการจัดนิทรรศการดังกล่าว ครั้งที่ 1 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

————————————————–

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : https://janineartexhibition.blogspot.com

News: 141

1,573 total views, 4 views today