สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561

       ด้วยสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India และสถาบันต่างๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ รายละเอียดดังเอกสารแนบ Download เอกสาร

707 total views, 2 views today