“หนาวกาย อุ่นใจ บนค่ายอาสา” ร่วมทำความดี ร่วมจิตอาสา ไปกับชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

       ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อในตอนแรกว่า ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนา สร้างสรรค์ และช่วยเหลือโรงเรียนและชนบทในท้องถิ่นทุรกันดาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวยังคงถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน

       โดยการจัดกิจกรรมในปี 2560 กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2560 ภายใต้ชื่อว่า “หนาวกาย อุ่นใจ บนค่ายอาสา 60” กับชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงเรียนบ้านสบป้าก ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนรักในการทำค่ายอาสาต่างไม่พลาด ครั้งนี้เราจะมาติดตามบทสัมภาษณ์ นายศักดิ์สิทธิ์ ถวิลไพร ประธานชมรม กับกิจกรรม“หนาวกาย อุ่นใจ บนค่ายอาสา” ร่วมทำความดี ร่วมจิตอาสา ไปกับชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำว่า  “อาสา  ในความคิดของน้องหมายถึงอะไร

       คำว่าอาสา คือ การที่คนเรามีจิตที่เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะการออกค่าย  เช่น  การที่เราเห็นขยะที่อยู่ข้างถนนแล้วเราเก็บลงถังขยะ หรือเห็นคนที่เขาทุกข์กว่าเรา  แล้วเราก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่เราจะช่วยได้ นั่นก็ถือว่า มีจิตอาสา

สำหรับชมรมอาสาพัฒนาของเราจะมีกิจกรรมค่ายทั้งหมด 4 ค่าย

ค่ายที่ 1 : ค่ายรับน้อง  จะเป็นค่ายที่จัดขึ้นมาเพื่อ แนะนำชมรม โดยการให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น  ทาสี ทำสนามเปตอง ใช้ระยะเวลา 3-4 วัน

ค่ายที่ 2 : ค่ายหน้าหนาว จะเป็นค่ายที่มีการทำกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เช่นการไปซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร  โรงอาหาร  หรือสร้างสิ่งก่อสร้างให้กับ โรงเรียนหรือชุมชน ที่ขาดแคลน ระยะเวลา 7-10 วัน

ค่ายที่ 3 : ค่ายเยาวชน  ชมรมเราจะไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กมัธยม ที่ร่วมกิจกรรม ระยะเวลา 3-4 วัน

ค่ายที่ 4 : ค่ายซัมเมอร์ จะเป็นค่ายยาวที่ทำเหมือนค่ายหน้าหนาว แต่จะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่า  คือ 13-15 วัน

จุดประสงค์ของชมรมคือ การที่ไปพัฒนาโรงเรียน หรือชุมชนที่ขาดแคลน และการให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกัน  และให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

การเลือกพื้นที่ในการไปจัดค่ายอาสา มีวิธีการเลือกอย่างไร  ทำไมครั้งนี้ถึงเลือกที่อ.วังชิ้น จ.แพร่

       การเลือกพื้นที่ในการออกค่าย เราจะดูข้อมูลจากทางสพฐ. และศึกษาแผนที่โรงเรียน แล้วก็ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับชุมชนและคนในพื้นที่ การที่เลือกทำค่ายที่นี่ เพราะทางโรงเรียน มีพื้นที่โรงอาหารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   ชุมชนเป็นชุมชนที่อบอุ่นเข้มแข็ง และดูมีความปลอดภัยต่อผู้ร่วมค่าย  กิจกรรมที่เราจะไปทำกัน คือ สร้างโรงอาหารให้กับทางโรงเรียน  ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

       กิจกรรมอาสาในครั้งที่ผ่านๆมา ประสบการณ์ที่ได้ คือได้เรียนรู้การทำกิจกรรม การทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ส่วนสิ่งที่ประทับใจที่สุด จากการที่เราได้มาสัมผัสงานอาสา คือการได้ทำกิจกรรมร่วมกับชาวค่ายและชาวบ้าน และได้พบเจอรู้จักกับคนใหม่ๆ ทั้งชาวบ้าน และ เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวค่าย การที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่น มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เวลาที่ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์

การทำชมรมนี้ให้อะไรกับตัวเราบ้าง

       ได้รู้จักเพื่อน พี่ น้อง คนใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทำให้ได้รู้จักกับคนมากมายหลายประเภท ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  สำหรับน้องๆนิสิตที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ หรือต้องการมีสังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น ก็อยากจะให้เข้ามาลองสัมผัสการทำกิจกรรมออกค่ายครับ

————————————————–

 

1,814 total views, 3 views today