รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือน ม.นเรศวร ประชุมร่วมรัฐและเอกชน

      วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัยต้อนรับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโอกาสในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economics Corridor)” โดยในการประชุมได้มีการบรรยายสรุปโดยพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสี่แยกอินโดจีนและแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑  พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สามารถสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

————————————————–

พรรณงาม ลักษณ์สุชน : ข่าว
นิรวิทธ์  สังข์ทอง : ภาพ
24-12-2560/0118

1,910 total views, 1 views today