ม.นเรศวรเตรียมนำเสนอวิจัยและนวัตกรรมสอดรับนโยบาย 4.0 สำหรับการประชุม ครม.สัญจร พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

       มหาวิทยาลัยนเรศวรเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจราชการและพบปะกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ กับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 25- 26 ธันวาคม 2560

       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งในการได้มีโอกาสต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจราชการและพบปะกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านการศึกษาและงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมไทยอย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการขานรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย “ประเทศไทย 4.0”ด้วยงานวิจัย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง“นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

       มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เตรียมนำเสนอนิทรรศการศูนย์รวมสินค้า สร้างงาน สร้างคน สร้างเมือง Wellness Mall ผลงานวิจัยในรูปแบบ “Shopping Mall @ Naresuan University” ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้คัดสรรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่มาจากผลงานของนักวิจัยทุกสหสาขาวิชา โดยแบ่งการนำเสนอทั้ง 6 กลุ่มประเภท ได้แก่

       กลุ่มที่ 1 ประเภทสินค้าเกษตรกรรมและอาหาร (Agriculture & Food)

 • ปุ๋ยไรโซรักษ์สิ่งแวดล้อมและอิมัลชันชีวภาพควบคุมโรคพืช
 • ถุงพลาสติก ยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
 • เครื่องแกงไทยอบครบรสครบกลิ่น
 • ครีมเทียมผงและเหลว / น้ำสลัดผงจากน้ำมันรำข้าว
 • ขนมขบเคี้ยวอบกรอบเพื่อสุขภาพจากถั่วดาวอินคา
 • น้ำนมข้าว จากข้าวอ่อน

       กลุ่มที่ 2 ประเภทสินค้าสมุนไพรไทย (Thai Herb)

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงความจำพรมมิ
 • วัสดุปิดแผลไฟโบรอินผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ สำหรับแผลผู้ป่วยเบาหวาน
 • ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ
 • แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิคสมุนไพรว่านมหาเมฆ
 • ลูกประคบร้อนควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลจากไฟฟ้า

       กลุ่มที่ 3 ประเภทสินค้าการเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์และดิจิตอล(Creativity Connectivity & Digital)

 • ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์การคมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง
 • ระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบรางและโปรแกรม RRI
 • Web Application เพื่อนำไปวางแผนการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
 • เครื่องแยกทรายออกจากน้ำมันดิบสำหรับ ปตท.สผ.

       กลุ่มที่ 4 ประเภทสินค้าสุขภาพ (Health)

 • นวัตกรรมสารเติมเลือดใหม่หลอดเก็บเลือด
 • เครื่องตรวจความเสี่ยงสมองขาดเลือด

       กลุ่มที่ 5 ประเภทสินค้าสิ่งแวดล้อม

 • เครื่องล้างโลหะหนักออกจากดิน โดยใช้แม่เหล็กและอนุภาคแม่เหล็ก
 • บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถิ่น

       กลุ่มที่ 6 ประเภทสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว (Community & Tourism)   

 • ผักปลอดสารพิษบ้านพันเสา
 • ชาสมุนไพรสีชมพู
 • การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนตามเส้นทาง ถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 (พิษณุโลก – หล่มสัก)

 

สำหรับกำหนดการคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมามอบนโยบาย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีรายละเอียดดังนี้

       วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะร่วมประชุมภาคเอกชน เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)ของภาคเหนือตอนล่าง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

       วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเยี่ยมชมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ห้องเรียน วมว)และมอบนโยบาย เรื่อง การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์รวมสินค้า สร้างงาน สร้างคน สร้างเมือง Wellness Mall และผลงาน  Innovation Hub มหาวิทยาลัยนเรศวร

————————————————–

 

1,361 total views, 2 views today