พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2560

        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คุณลัดดา เปรมฤทัย ประธานมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้แทนสถาบันการศึกษาเนื่องในโอกาสพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน และนักเรียนจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน ณ ห้องเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

        โดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้กล่าวตอนหนึ่งในพิธีมอบทุนการศึกษาว่า “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุนนิสิตมาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาที่ได้รับอยากฝากนิสิตทุกคนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดคุณค่าที่สุดตามเจตนารมณ์ของทางสมาคมต่อไป

————————————————–

News: 0104

1,145 total views, 1 views today