กว่าจะมาเป็น…นายกองค์การนิสิต มน.60

นายชรินทร์ ระวังทรัพย์  นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

        องค์การนิสิต นับเป็นหน่วยกิจกรรมส่วนกลาง ที่มีหน้าที่จัดกิจกรรมให้แก่นิสิต รวมทั้งเป็นตัวแทนของนิสิตในการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงของ สร้างสรรค์และนำเสนอกิจกรรมของนิสิตเพื่อให้นิสิตได้แสดงความสามารถทั้งในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมทางด้านวิชาการ อีกทั้งยังคอยดูแลประสานงานร่วมกับ สภานิสิต สโมสรนิสิตของคณะต่างๆ คณะกรรมการการรับน้องและประชุมเชียร์ (กนช.) และชมรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัย

        หากใครมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมของรั้ว “เทา-แสด” มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตา ทีมองค์การนิสิต และสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 กันบ้างแล้วจากกิจกรรมต่างๆ  แต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้สัมผัสนายกองค์การนิสิตกันมากนัก ครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักให้มากขึ้น กับนายชรินทร์ ระวังทรัพย์ (ฟลุค)นายกองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

จากจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กคนหนึ่งตัดสินใจก้าวเข้ามาสมัครเป็น “นายกองค์การนิสิต”

        “ แรกเริ่มก็ไม่ได้สนใจที่จะขึ้นมาเป็นนายกองค์การนิสิตหรอกครับ เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ชอบทำกิจกรรม เคยจัดกิจกรรมมาบ้างแต่ก็ไม่ได้รับหน้าที่ใหญ่มากขนาดนี้ มีพี่ๆชักชวนเข้ามาลองทำดู เพราะมหาวิทยาลัยตอนนั้น ไม่มีผู้สมัครหรือใครที่เข้ามาสมัครเลย ก็ถือเป็นช่วงวิกฤต ก็เลยพลิกให้มันเป็นโอกาส ลองสักครั้งในชีวิตกับการเป็นนายกองค์การนิสิต ครั้งหนึ่งกับการช่วยงานมหาวิทยาลัย และยังเป็นความภาคภูมิใจในตัวเราที่ต้องการทำเพื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกด้วย

        การเข้ามาเป็นนายกองค์การนิสิตก็เหมือนกับการเป็นผู้ดูแลหรือผู้นำนิสิต เพราะทำทุกๆอย่างเพื่อนิสิต ตั้งแต่การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับน้อง ๆเพื่อพัฒนานิสิตในด้านกิจกรรม  รักษาผลประโยชน์ต่างๆให้กับนิสิต เป็นกระบอกเสียงที่จะคุยกับมหาวิทยาลัย ยอมรับทุกปัญหาที่นิสิตแจ้งมาเพื่อนำไปสู่การแก่ไข เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปประชุมไปสัมมนาตามที่ต่างๆ ”

องค์การนิสิต คือผู้ประสาน นิสิต กับ มหาวิทยาลัย ให้เชื่อมถึงกัน

        สิ่งแรกที่เราทำคือการจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆนิสิตให้น้อง ๆได้รู้จักมหาวิทยาลัย และเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยทั้งด้านกิจกรรมและด้านวิชาการ อีกทางหนึ่งคือเป็นหลักเลยที่จะได้พูดคุยกับมหาวิทยาลัย รับปัญหาต่างๆที่นิสิตสะท้อนมาไปคุยกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนนี้ต้องทำงานร่วมกับทางสโมสรนิสิตแต่ละคณะ และสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อมหาวิทยาลัย และความคืบหน้า ณ วันนี้

        ก็อยากจะจัดกิจกรรมดี ๆให้กับน้องเพื่อพัฒนานิสิต อยากจะเปลี่ยนมุมมองหลายๆคนที่คิดว่ากิจกรรมไม่ได้ช่วยพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเราก็มีดีในหลายๆด้าน แต่ขาดแค่บุคคลที่สนใจในการทำกิจกรรมค่อนข้างน้อย มาถึงปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะพบหลายๆปัญหา จากการทำกิจกรรมซึ่งเราได้นำไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขต่อไป สิ่งหนึ่งที่อยากเห็นในอนาคตคือการสนับสนุนการทำกิจกรรมที่มากกว่านี้ จากบุคลากรและจากตัวนิสิตที่จะร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมมหาวิทยาลัย

การเรียนทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น

        “ การเรียนทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น”  ทั้งสองอย่างสำคัญ และประเด็นนี้สำคัญมากสำหรับการพัฒนาบุคคล เพราะการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยพัฒนาตัวบุคคลให้ทำทุกอย่างได้ดี หากแต่มีกิจกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดีเพื่อเติบโตในสังคมต่อไป

        กิจกรรมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรแต่หากมองแล้วทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่พัฒนานิสิตเพื่อให้นิสิตได้แสดงศักยภาพที่มีออกมาผ่านหน้าที่ บทบาท ที่ตัวเองได้รับในแต่ละกิจกรรม

        ส่วนการจะทำกิจกรรมจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ย่อมต้องผ่านการวางแผนที่ดี ต้องผ่านการปรึกษาพูดคุยระหว่างนิสิตและนิสิต นิสิตและบุคลากร เพื่อให้กิจกรรมที่ออกมาตอบรับกับนิสิตมากที่สุด ทุกๆกิจกรรมย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีหากเกิดปัญหานั้น ๆขึ้น

จากจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้ การที่ได้ก้าวมาเป็นนายกองค์การนิสิต ทำให้ได้เรียนรู้การวางแผนงาน การแก้ปัญหาจากหลากหลายสถานการณ์

                สิ่งที่ได้เรียนรู้เยอะมาก ๆผ่านการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ได้สังคมการทำงานกับบุคลากรและนิสิต จากเด็กกิจกรรมที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็น ก็ได้เรียนรู้การทำงาน ประสบการณ์หนึ่งครั้งก็ถือเป็นสิ่งที่ดีและที่สุดที่จะทำให้กับมหาวิทยาลัยได้ ถ้ามีโอกาสก็จะทำเพื่อเพื่อมหาวิทยาลัยอีก

เรียนเป็นงานหลัก กิจกรรมเป็นงานประกอบอยากให้นิสิตทุกคนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย

            จากกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผ่านมา ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ถ้ากิจกรรมไหนที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับ ทางองค์การนิสิตก็จะจัดกิจกรรมให้กับนิสิตต่อไป  “เรียนเป็นงานหลัก กิจกรรมเป็นงานประกอบ” อยากจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญกับการทำกิจกรรมและร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยไปด้วยกัน ขอบคุณมากครับ

1,496 total views, 1 views today