สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวรจัดประชุมพิจารณาผลงานการพัฒนาของผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

        สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมพิจารณาผลงานการพัฒนาของผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ และนางสาวนิตยา นิราศนพ  ติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ทั้ง 14 รายของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่างให้สามารถเป็นสินค้า OTOP พรีเมี่ยมได้

        โดยการประชุมดังกล่าวจะมีการจัดในวันที่   15 – 17  ธันวาคม 2560   ณ ห้อง 216 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเยี่ยมชมผู้ประกอบการ 5 ราย ได้แก่

  • สถานประกอบการผลิตภัณฑ์น้ำพริกเจ๊แมท อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  • สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอรี่กองทอง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
  • สถานประกอบการผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
  • สถานประกอบการผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่าสีทองอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • สถานประกอบการผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

————————————————–

News: 0092

794 total views, 4 views today