เทคนิคทางความคิด สุรชัย พุฒิกุลางกูร Illustrator อันดับ 1 ของโลก

 

ไอเดียคือข้อมูล  

        ในการทำงานแล้ว เมื่อเราได้รับรับโจทย์มา เราต้องตีโจทย์ให้แตก ระบุขอบเขตให้ชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไร แล้วศึกษาหาข้อมูลลงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไอเดียก็คือข้อมูล เปรียบเสมือน อาหารก็มาจากวัตถุดิบต่างๆ แต่ไอเดียดีหรือไม่ดีนั้น ก็ต้องแยกอีกที ไอเดียที่ไม่ดีอาจเกิดได้จากข้อมูลน้อยเกินไป  หรือเราย่อยข้อมูลด้วยระบบการคิดที่ผิด ก็ต้องมาศึกษาดูอีกทีว่าระบบการคิดของเราเป็นอย่างไร ยกตัวอย่าง วิธีคิดของผมจะคล้ายกับทฤษฎีหมวกหกใบของ เอ็ดเวิร์ด เดอโบโร ซึ่งเวลาเราจะทำงานชิ้นไหน พอได้ข้อมูลมา เราจะศึกษาทีละด้าน อาทิ แง่บวก แง่ลบ แง่สร้างสรรค์ หรือแง่อะไรก็แล้วแต่ แล้วจะเอาข้อมูลไปทำอะไรบ้าง ท้ายที่สุดก็จะเกิดเป็นไอเดียออกมา ความคิดสร้างสรรค์สำหรับผมไม่เชื่อว่าอยู่เฉยๆ มันจะออกมาเองได้ 

 

เทคนิคการบริหารทีมงาน 

        สิ่งแรกเลย เราต้องเชื่อก่อนว่ามนุษย์ทุกคนมีพื้นฐานและความถนัดไม่เหมือนกัน หลักการของผมจะเปรียบทุกคนเป็นต้นไม้แต่ต่างประเภทและสายพันธุ์ บางคนอาจเป็นกุหลาบ บางคนเป็นต้นกล้วย บางคนเป็นต้นสัก เพราะฉะนั้นด้วยความแตกต่างเหล่านี้ ช่วงออกดอกออกผลจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราจึงต้องทำการศึกษาและทำความรู้จักทีมของเราให้มากที่สุดและอย่างถูกต้อง ว่าคุณสมบัติแต่ละคนเป็นอย่างไร เหมือนกับถ้าเราจะปลูกต้นไม้ในที่ดินเราจำเป็นต้องรู้ต้นไหนต้องปลูกใกล้น้ำ ต้นไหนต้องปลูกบนเนิน ต้นไหนต้องปลูกกลางแจ้ง จึงจะเหมาะสมที่สุด และการทำงานเป็นทีมนั้น ก็เหมือนกับการเล่นกีฬา ในเมื่อเรารู้ในคุณสมบัติของคนในทีมแล้ว เราก็ให้แต่ละคนได้ทำในสิ่งที่เหมาะสม ถ้าเปรียบเป็นกีฬาฟุตบอล คนนี้วิ่งเร็วให้เป็นศูนย์หน้า คนนี้ตัวใหญ่ให้เป็นกองหลัง เป็นต้นหากจะสรุปให้สั้นและง่ายเลย คือ คุณต้องศึกษาและทำความเข้าใจในคุณสมบัติของแต่ละบุคคลในทีม อย่างรอบคอบและถูกต้อง แล้วจึงมอบหมายให้แต่ละคนได้ทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และข้อสำคัญในการบริหารทีม คือ เราต้องเข้าใจตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจคนอื่นในทีม 

        นอกจากนี้ คุณสุรชัยได้ให้ข้อคิดเพิ่มเติมสำหรับคนที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะมีแรงกดดันบ้าง ดังนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดมันใช่ แต่เราต้องเชื่อมั่นในแบบที่เรามีข้อมูล เชื่อมั่นที่เกิดจากการศึกษา แล้วทำมันให้เต็มที่ ท้ายที่สุดแล้วถ้ามันจะไม่ใช่จริงๆ ก็ไม่เป็นไร แค่เริ่มต้นใหม่ เหนื่อยก็พัก แล้วถ้าเจอปัญหา เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วแก้ไขให้ถูกจุด 

ขอขอบคุณ : คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิลลูชั่น จำกัด ผู้ที่ได้จัดอันดับจากนิตยสารชั้นนำ ให้เป็น Illustrator อันดับ 1 ของโลกให้เกียรติสัมภาษณ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 สังคมความรู้ และดิจิทัล KDS: Knowledge & Digital Society 2017 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

————————————————–

news 0090

711 total views, 3 views today