คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดการแข่งขันโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 14

การแข่งขันวิชาการ – กีฬา จุลชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาเดียวกันได้มีโอกาสรู้จักและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านการ ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านกีฬา วิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งโครงการนี้ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 13 ครั้ง  และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยแต่ละมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

สำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการซึ่งมีทั้งการตอบปัญหาวิชาการและส่วนของเทคนิคปฏิบัติการ มีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ ฟุตซอล วอลเลย์บอล แชร์บอล มีการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ รวมถึงการประกวดขวัญใจชาวจุลชีววิทยาได้แก่ Loop Girl, Needle Boy และ Hook

โดยในปีการศึกษา 2560 นี้  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 14 โดยใช้ชื่อว่า  “อินทรชิตเกมส์” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาสาขาวิชา จุลชีววิทยาจากสถาบันต่างๆ ทำให้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะที่สำคัญในหลายด้าน  อาทิ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการปรับตัว การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบตนเองและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างนิสิตนักศึกษาที่เรียน ในสาขาวิชาเดียวกันซึ่งจะออกไปประกอบอาชีพในสายงานเดียวกันในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งกีฬา วิชาการและทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์  055 – 964 – 703

 

…………………………………………

 

 

กำหนดการโครงการ การแข่งขันกีฬา – วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์ครั้งที่ 14

( Colony games 14th )

ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

เวลา กิจกรรม
07.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
09.00 – 12.00 น. การแข่งขันกีฬา

การแข่งขันวิชาการ

–  การแข่งขันตอบคำถามวิชาการ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

– การแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00 น. การแข่งขันกีฬา
16.00 – 17.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเตรียมตัวเดินขบวนพาเหรด ลงทะเบียนขบวนพาเหรด
17.00 – 19.10 น. เดินขบวนพาเหรด
19.10 – 19.50 น. พิธีเปิด Colony games ครั้งที่ 14
20.00 – 20.30 น. การแสดงพิธีเปิดของเจ้าภาพ
20.40 – 24.00 น. ประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์
24.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับ

 

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

เวลา กิจกรรม
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 – 12.00 น. การแข่งขันกีฬา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.30 น. การแข่งขันกีฬา
15.30 – 16.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
16.00 – 17.30 น. รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)
17.30 – 17.45 น. เริ่มงาน โคโลนีไนท์
17.45 – 18.15 น. แนะนำตัวผู้เข้าประกวด
18.20 – 20.40 น. การแสดงแต่ละมหาวิทยาลัย
20.40 – 21.00 น. มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการ
21.00 – 21.30 น. ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก + ตอบคำถาม
21.30 – 22.00 น. การแสดงของเจ้าภาพ
22.30 – 22.50 น. มอบสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพโคโลนีเกมส์ ครั้งต่อไป
22.50 – 23.20 น. ประกาศผลผู้ชนะผู้เข้าประกวด
23.20 – 24.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต
24.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับ

 

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

เวลา กิจกรรม
07.30 – 08.30 น. สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08.30 – 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 – 10.00 น. กีฬาฮาเฮ กิจกรรมสันทนาการ
10.00 – 11.00 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ

แลกของที่ระลึกระหว่างสถาบัน

11.00 – 11.30 น.

12.00 น. เป็นต้นไป

พิธีปิดโครงการโคโลนีเกมส์ครั้งที่ 14

เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

*** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

news 0077

2,062 total views, 4 views today