ชวนติดตามประสบการณ์ที่น่าสนใจ จากการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โครงการต่างๆ ของตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำวิจัยในระหว่างเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี วิทยานิพนธ์ไม่ใช่ทำแค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นก็จะเป็นตัวช่วยในการฝึกการแบ่งเวลา ฝึกความรับผิดชอบต่องานของเรา”

: นางสาววรกมล จันทะประเทือง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี ที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง การตรวจสอบสารเคมีตกค้างเบื้องต้นกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพริกสดที่จำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ในงานมหกรรมวิชาการกลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยฯ 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

และติดตามรายงานพิเศษได้ที่นี่เร็วๆ นี้

 

news 0070

1,117 total views, 1 views today