ประสบการณ์ชีวิต นิสิตชาวต่างชาติ (มาเลเซีย) @ ม.นเรศวร Ms.Viphawanee Boon Suwansiri

         นิสิตชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาเพียงไม่นาน แต่หลายคนต่างก็รู้สึกประทับใจในขณะที่กำลังศึกษา ประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไร  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่ บรรยากาศการเรียน สิ่งแวดล้อม ทุกสิ่งคือโอกาสแห่งการเรียนรู้ ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม

         ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิตจากประเทศมาเลเซีย น.ส. วิภาวณี บูณ ( Ms.Viphawanee Boon Suwansiri )  นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUIC)

ก้าวแรกที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ ประทับใจอะไรที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

         “ ประทับใจมหาวิทยาลัย เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มาก และประทับใจคนไทยที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้บางครั้งจะมีการแบ่งกลุ่มชายหญิงอย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากวัฒนธรรมของมาเลเซีย แต่ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งดีที่ต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้ต่อไป ”

ชีวิตประจำวันภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

         “ ชีวิตประจำวันของดิฉัน คือ ตื่นเช้าไปเรียนหนังสือตามปกติ พอตอนเย็นก็มาออกกำลังกาย เดินเล่นที่ลานสมเด็จฯกับเพื่อนๆคนไทย ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ไปเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินและตลาดนัดหลังมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีมากค่ะ

         ดิฉันมีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆ และอาจารย์ที่คอยสอนให้เข้าใจบทเรียน ถึงแม้บางครั้งดิฉันจะไม่เข้าใจเพราะการสอนของอาจารย์ที่นี่แตกต่างจากที่มาเลเซีย เช่น อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเน้นให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองโดยไม่มีหนังสือแจกให้ ซึ่งดิฉันเป็นคนที่ชอบอ่านจากหนังสือ จึงเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวค่ะ แต่ดิฉันก็ชอบสไตล์การสอนที่มหาวิทยาลัยนี้มาก  ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมนานาชาติที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ และมีโอกาสได้สอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กด้วยค่ะ ”

ความแตกต่างทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

         “ การศึกษาไทยจะเน้นการเรียนรู้จากชีวิตจริง สอนการใช้ชีวิตจริงในสังคม แต่มาเลเซียจะเน้นเรื่องทฤษฎีในบทเรียนมากกว่า สอนภาษาหลายๆภาษาใน 1 วัน เช่น ภาษามาเลย์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ แต่คนไทยจะเน้นที่ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอื่น ซึ่งดิฉันไม่สามารถบอกได้ว่าการศึกษาของประเทศไหนดีกว่ากันค่ะ “

สิ่งที่อยากทำในอนาคต

         “ ดิฉันต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการสื่อสารถ้ามีโอกาส  และต้องการจะทำงานด้านสื่อสารมวลชน งานเบื้องหลัง เช่น การเขียนบท ด้านการถ่ายภาพ ที่ประเทศไทยก่อนจะเดินทางกลับประเทศมาเลเซียค่ะ ”

 

ขอขอบคุณ  : กองกิจการนิสิต / วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,051 total views, 3 views today