มน. เข้าแสดงความยินดี ครบรอบ 76 ปี กองพลทหารราบที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานสถาปนากองพลทหารราบที่ 4 ครบรอบ 76 ปี ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

News: 0053

155 total views, 1 views today