รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant ASEA UNINET

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

โดยทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Post-doctoral Grant ระยะเวลา 3-6 เดือน, Ph.D. Grant ระยะเวลา 3 ปี, Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน และ Music Grant ระยะเวลา 9 เดือน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ www.grants.at หรือ www.asea-uninet.org/emg และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซด์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มี.ค. 61

 

Download เอกสารแนบ

1,074 total views, 3 views today