อาจารย์เภสัชฯ ม.นเรศวร สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แนะผู้เรียนรักในสิ่งที่ทำ

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า  รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Product Development) จะเน้นให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคความแปลกใหม่ สามารถที่จะนำไปใช้ในเทคโนโลยีเครื่องสำอางหรือวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รวมถึงการสร้างจุดขาย รู้จักหลักการขายให้ไปถึงมือผู้บริโภค การจดแจ้งขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยจะมีวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งในครั้งนี้ (เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. ห้อง ภ 1306 คณะเภสัชศาสตร์) ได้รับเกียรติทีมวิทยากร จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด มาร่วมบรรยาย เรื่อง  “Regulation Of Cosmetics and Marketing Strategy the case of Maybelline” ซึ่งจะทำให้นิสิตได้เรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างผ่านประสบการณ์จริง

“สิ่งที่แตกต่างมากๆ จากการเรียนรู้ผ่านวิทยากร เลยคือเรื่องของประสบการณ์  รวมถึงสถานการณ์จริงว่าจะต้องมีการเตรียมพร้อม เตรียมตัวในเรื่องใดบ้างก่อนที่จะไปเจอกับสถานการณ์จริง  เขาจะได้เห็นภาพ  ได้รู้ว่าตัวเขาเองขาดสิ่งใด”

ทั้งนี้  อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  กล่าวฝากทิ้งท้ายไว้อีกว่า  การที่จะทำอะไรก็ตามต้องมาจากสิ่งที่ตนเองรักและทุกๆ  อย่างก็จะตามมา

“สำหรับผู้ที่สนใจในด้านนี้  ต้องรักในสิ่งที่ตนเองอยากทำ  เมื่อรักในสิ่งนั้นแล้ว  ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสามารถเก็บมาตามทางของเขาเอง  และเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเก็บในสิ่งใดเรื่องใดบ้าง”

ขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ : อาจารย์ ดร.วรวุฒิ เกรียงไกร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

738 total views, 3 views today