เส้นทาง “นักสุนทรพจน์” ถวายงานผ่านภาษา


นายสมชาย ทุนมาก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

        ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลายมิได้สำเร็จ ด้วยเพียงคิดเท่านั้น” พระราชดำริทรงอันประเสริฐของพระนวมราช คือ ประทีปแห่งอมตธรรมนำทางสร้างแรงบันดาลใจให้นักล่าฝันคนนี้“กล้า”ก้าวเดินตามฝันเสมอมา

เส้นทางของการประกวดสุนทรพจน์ จากจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้

        “เส้นทางสู่ “นักสุนทรพจน์”ของผมเริ่มต้นด้วยการได้รับโอกาสจากแม่ไก่ (ครูระวีวรรณ อินทรประพันธ์)ครูผู้ปั้นดินให้เป็นดาว ให้ก้าวเข้ามาพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักพูด แต่เส้นทางแห่งความสำเร็จก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนอย่างที่คิด บนทางเดินนี้ ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ตอนอายุ 13  ปี ผมเริ่มต้นด้วยการเป็นนักเขียนเรียงความ เพื่อฝึกทักษะการร้อยเรียงเรื่องราวด้วยบทกลอน และด้วยใจรักในบทประพันธ์  ได้เข้าแข่งขันกลอนสด ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ ทำให้ผมได้มีมุมมองที่แปลกใหม่  สำหรับ4 ปีทก็รู้สึกเหนื่อยบ้างเป็นบางครั้ง มีผิดหวังบ้าง แต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดก้าวเดินต่อ เพียงแต่ชะลอเพื่อเติมแรงใจจากครอบครัว จนกระทั่งมีโอกาสได้แข่งขันสุนทรพจน์ครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ 15 ปีกับรางวัลรองชนะเลิศ เป็นรางวัลการพูดรางวัลแรกในชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ผมพัฒนาทักษะการพูด ผ่านการเป็นพิธีกร มัคนายก นักประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ ควบคู่กับการฝึกเขียนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด จะได้ใช้เป็นทุนชีวิตพิชิตฝัน ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักสุนทรพจน์ที่ประสบความสำเร็จต่อไป

        ในวันนี้ ผมภูมิใจกับความสามารถของตนเอง ที่สามารถสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ นับเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนักล่าฝันคนนี้”

ความรู้สึก ความภาคภูมิใจ ในการที่มีโอกาสได้ประกวดสุนทรพจน์ถวายงานผ่านภาษา

        การเป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประกวดสุนทรพจน์ถวายงานผ่านภาษาอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี คือโอกาสพิเศษที่ถือเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของผม ที่มีโอกาสศึกษาพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอย่างลึกซึ้ง ความภาคภูมิใจจากการได้เกิดและอาศัยอยู่ใต้ร่ม
พระบรมโพธิสมภารแห่งพระภูบาลภูมิพล ประกอบกับการได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานได้สร้างพลังใจให้ผมดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน เพราะผมศรัทธาและมั่นใจว่า“มรรคาแห่งการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐสูงสุด คือ การดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทพระนวมราชจอมปราชญ์แห่งแผ่นดินไทย”

บทบาทในปัจจุบัน กับการเป็นพิธีกรมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับ

        สุนทรพจน์ถวายงานผ่านภาษา เป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่ผมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเรียนอย่างเต็มกำลัง การอุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมที่สร้างสุขจากการเป็นผู้ให้แบ่งปันน้ำใจแก่ผู้อื่น ตลอดจนน้อมนำหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต และจะขอเป็นนักสุนทรพจน์ผู้สานต่อพระราชปณิธาน สะท้อนผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์สู่รุ่นน้อง จะเป็น“ครูคุณภาพ”ผู้เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา ด้วยการน้อมนำศาสตร์และศิลป์ ไปประยุกต์ใช้สอนเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติเพื่อให้เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

——————————————————-

 

180 total views, 1 views today