นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้น “Short Film-Shortcuts”

         นิสิตคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ซึ่งจัดโดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( CAT Channel ) เพื่อผลักดันศักยภาพคนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมผลิตผลงาน ภายใต้แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเผยแพร่ 20 หนังสั้นที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านทางช่อง CAT Channel เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งต่อยอดความคิดผู้ชมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ต่อธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

         ผลปรากฏ ทีม Image จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท กับผลงานเรื่อง “ปลาเป็นว่ายทวนน้ำ” ซึ่งนำเสนอเรื่องราวการปรับตัวของคนรุ่นเก่าให้เข้ากับวิถีแห่งยุคสมัยด้วยการปฏิวัติแนวคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งนี้ ทีมมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ CAT เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class @ Central World กรุงเทพฯ

 

24-11-60 / 044

397 total views, 2 views today