รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวรเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561

         โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เปิดรับจำนวน 2 แผนการเรียน ดังนี้ ม.1 แผนวิทย์ – คณิต (ภาษาไทย) จำนวน 200 คน และ ม.1 แผนวิทย์ – คณิต (ภาษาอังกฤษ) ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทุกวิชา จำนวน 30 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เปิดรับจำนวน 2 แผนการเรียน ดังนี้ ม.4 แผนวิทย์ – คณิต จำนวน 70 คน และ ม.4 แผนภาษาอังกฤษ – คณิต จำนวน 25 คน

         โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียน สามารถเลือกวิธีการรับสมัครวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 4 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.satit.nu.ac.th  และ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 09.00 – 16.00 น. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.satit.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-5537-8306 ถึง 10

——————————————————-

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว
22-11-60 / 042

18,551 total views, 9 views today