ม.นเรศวร จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมุติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 2

        เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมุติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “หากเปลี่ยนตัวเอกในเนื้อเพลงเกาหลี” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมมือกับ ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย จัดการประกวดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเกาหลีให้แก่ผู้เรียนที่รักในภาษาเกาหลี อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้ภาษาเกาหลีเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับกิจกรรมการประกวด จัดให้มีการแสดงละครเวทีจากเพลงเกาหลี โดยต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเอกในเพลงเกาหลีด้วย ทั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมต้น-ปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนอนุกูลนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้รับชมการแสดงกว่า 300 คน ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

——————————————————-

News : 038

846 total views, 2 views today