คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2560

         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2560 (14 พฤศจิกายน ของทุกปี) ณ โถงประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในงานมีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานฟรี, บรรยายวิชาการหัวข้อ “ความสำคัญของโรคเบาหวานและการป้องกัน” โดยทีมสหวิขาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงซุ้มกิจกรรมให้ความรู้แจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน

——————————————————-

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก :
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

2,464 total views, 2 views today