ม.นเรศวร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำ 2560 โดยมีข้าราชการ พนักงานของรัฐ ประชาชน นิสิตและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

         โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยและเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

——————————————————-

ธรรมนูญ ศิริรัตน์ : ข่าว
นิรวิทธ์ สังข์ทอง : ภาพ
14-11-60/ 028

134 total views, 3 views today